Primera Jornada "El substrat iber a la història de Catalunya"


Dissabte dia 21 de maig de 2011, la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya va celebrar la primera Jornada "El substrat iber a la història de Catalunya".
La meva aportació va tractar la importància dels cicles agraris en la societat ibèrica -fonament econòmic basat en l'agricultura-, del qual van derivar creences i tradicions religioses específiques que van conformar la seva cultura.

Més informació al web:  Histocat
Ponència: La cultursa ibèrica, una societat agrícola.
Relació entre divinitats protectores i mites agraris.


Ignasi Catalán, Antoni Jaquemot, Joan Cavaller, Carme Huertas,
Jordi Auladell, Rafel Carril, Joan C. Vidal i Carles Camp